شب سی ام ماه مبارک رمضان 1393
تاریخ ارسال:1393/05/06 03:02:16 ب.ظ| تعداد بازدید:6993

مراسم مناجات شب سی ام ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ملکی و مناجات حاج منصور ارضی با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید.

شب بیست و نهم ماه مبارک رمضان 1393
تاریخ ارسال:1393/05/05 02:25:16 ب.ظ| تعداد بازدید:6174

مراسم مناجات شب بیست و نهم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ملکی و مناجات حاج منصور ارضی با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید.

شب بیست و هشتم ماه مبارک رمضان 1393
تاریخ ارسال:1393/05/04 04:49:27 ب.ظ| تعداد بازدید:4771

مراسم مناجات شب بیست و هشتم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ملکی و مناجات حاج منصور ارضی با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید.

شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان 1393
تاریخ ارسال:1393/05/03 02:48:12 ب.ظ| تعداد بازدید:4684

مراسم مناجات شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ملکی و مناجات حاج منصور ارضی با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید.

شب بیست و ششم ماه مبارک رمضان 1393
تاریخ ارسال:1393/05/02 01:41:39 ب.ظ| تعداد بازدید:5909

مراسم مناجات شب بیست و ششم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ملکی و مناجات حاج منصور ارضی با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید.

123456