شب سی ام ماه مبارک رمضان 1393

شب سی ام ماه مبارک رمضان 1393

مراسم مناجات شب سی ام ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ملکی و مناجات حاج منصور ارضی با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید.

مشاهده مطلب
شب بیست و نهم ماه مبارک رمضان 1393

شب بیست و نهم ماه مبارک رمضان 1393

مراسم مناجات شب بیست و نهم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ملکی و مناجات حاج منصور ارضی با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید.

مشاهده مطلب
شب بیست و هشتم ماه مبارک رمضان 1393

شب بیست و هشتم ماه مبارک رمضان 1393

مراسم مناجات شب بیست و هشتم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ملکی و مناجات حاج منصور ارضی با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید.

مشاهده مطلب
شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان 1393

شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان 1393

مراسم مناجات شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ملکی و مناجات حاج منصور ارضی با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید.

مشاهده مطلب
شب بیست و ششم ماه مبارک رمضان 1393

شب بیست و ششم ماه مبارک رمضان 1393

مراسم مناجات شب بیست و ششم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ملکی و مناجات حاج منصور ارضی با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید.

مشاهده مطلب
123456