دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1396/10/14

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) 1396/10/14

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1396/10/14 در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) برگزار گردید.

صوت ها و نواهای جلسه

قسمت اول - حاج منصور ارضی

قسمت دوم - حاج سیداصغر افشاری

قسمت پایانی + دعای آخر مجلس - حاج سیدعلی قریشی