جهت استفاده از پخش زنده مراسم عزاداری با نوای حاج منصور ارضی میتوانید از لینک های زیر استفاده کنید:

پخش زنده تصویری
https://ir2.live21.ir/hls2/hajmansourarzi.m3u8
پخش زنده صوتی
http://ir3.live21.ir:8000/hajmansourarzi.aac