روز زیارت مخصوص حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) روز پنج شنبه مورخ 1395/5/5 با حضور زائرین و مجاورین حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) در حسینیه موسی بن جعفر (علیه السلام) برگزار گردید. ...ادامه مطلب

مراسم مناجات و قرائت زیارت جامعه کبیره در ب زیارت مخصوص امام رضا(علیه السلام) ساعت1بامداد در صحن جمهوری حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) با حضور شب زنده داران و زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی برگزار گردید. ...ادامه مطلب

مراسم شب زیارت مخصوص حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) روز پنج شنبه مورخ 1395/5/4 با حضور زائرین و مجاورین حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) در حسینیه موسی بن جعفر (علیه السلام) برگزار گردید. ...ادامه مطلب

ایام زیارت مخصوص حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) روز پنج شنبه مورخ 1395/5/4 با حضور زائرین و مجاورین حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) در حسینیه موسی بن جعفر (علیه السلام) برگزار گردید. ...ادامه مطلب

روز زیارت مخصوص امام رضا(علیه السلام) مشهد مقدس 1395

روز زیارت مخصوص امام رضا(علیه السلام) مشهد مقدس 1395

تاریخ ارسال:1395/06/05 09:10:26 ب.ظ
مراسم مناجات و قرائت زیارت جامعه کبیره در حرم مطهر امام رضا(علیه السلام)1395-شب زیارت مخصوص

مراسم مناجات و قرائت زیارت جامعه کبیره در حرم مطهر امام رضا(علیه السلام)1395-شب زیارت مخصوص

تاریخ ارسال:1395/06/05 06:25:13 ق.ظ
مراسم شب زیارت مخصوص امام رضا(علیه السلام) مشهد مقدس 1395

مراسم شب زیارت مخصوص امام رضا(علیه السلام) مشهد مقدس 1395

تاریخ ارسال:1395/06/05 05:11:01 ق.ظ
ایام زیارت مخصوص امام رضا(علیه السلام) مشهد مقدس 1395

ایام زیارت مخصوص امام رضا(علیه السلام) مشهد مقدس 1395

تاریخ ارسال:1395/06/04 04:25:35 ب.ظ

آخرین مطالب